Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat ulg podatkowych dla programistów, firm IT, sektora nowych technologii i przedsiębiorców wdrażających szeroko rozumiane innowacje.


Skorzystaj z IP Box
i płać tylko 5%
podatku dochodowego

Skorzystaj z IP Box
i płać tylko 5%
podatku dochodowego

Ulga dedykowana:

 • Samozatrudnionym programistom
 • Software Housom
 • Twórcom gier komputerowych
 • Firmom dystrybuującym oprogramowanie w modelu licencyjm i SaaS
 • Przedsiębiorcom opracowującym lub rozwijającym opatentowane technologie
IP Box dla programisty
Obniżona stawka opodatkowania może znaleźć zastosowanie wobec dochodów osiągniętych z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli m.in. patentów, wzorów użytkowych, czy praw autorskich do oprogramowania. 
Ulga przysługuje zarówno pierwotnym twórcom, jak i firmom pracującym nad rozwinięciem lub ulepszeniem przedmiotu tych praw. Przedsiębiorcy spełniający ustawowe warunki mogą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku za poprzednie lata.
Kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź
Jakie warunki należy spełnić?
Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której realizowane są prace badawcze lub rozwojowe. Kolejnym wymogiem jest wytworzenie lub ulepszenie/rozwinięcie w wyniku tych prac kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowanego IP). Koniecznym jest także zaprowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, pozwalającej skalkulować dochód podlegający opodatkowaniu 5% stawką (kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP).
Jakie warunki należy spełnić?
Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której realizowane są prace badawcze lub rozwojowe. Kolejnym wymogiem jest wytworzenie lub ulepszenie/rozwinięcie w wyniku tych prac kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowanego IP). Koniecznym jest także zaprowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, pozwalającej skalkulować dochód podlegający opodatkowaniu 5% stawką (kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP).

Analizę potencjału do skorzystania z ulgi.

Pomoc w opracowaniu stosownej dokumentacji dla celów dowodowych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, zabezpieczających pozycję podatnika w toku ewentualnej kontroli.

Przygotowywanie ewidencji i deklaracji uwzględniających ulgę IP Box.

Reprezentację w toku czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy.

Kompleksowe wdrożenia – aż do uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy Klienta.

Analizę potencjału do skorzystania z ulgi.

Pomoc w opracowaniu stosownej dokumentacji dla celów dowodowych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, zabezpieczających pozycję podatnika w toku ewentualnej kontroli.

Przygotowywanie ewidencji i deklaracji uwzględniających ulgę IP Box.

Reprezentację w toku czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy.

Kompleksowe wdrożenia – aż do uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy Klienta.

Jak to działa?
Obniżona stawka opodatkowania może znaleźć zastosowanie wobec dochodów osiągniętych z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli m.in. patentów, wzorów użytkowych, czy praw autorskich do oprogramowania. 
Ulga przysługuje zarówno pierwotnym twórcom, jak i firmom pracującym nad rozwinięciem lub ulepszeniem przedmiotu tych praw. Przedsiębiorcy spełniający ustawowe warunki mogą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku za poprzednie lata.
Najczęstsze pytania
Kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź
Jakie warunki należy spełnić?
Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której realizowane są prace badawcze lub rozwojowe. Kolejnym wymogiem jest wytworzenie lub ulepszenie/rozwinięcie w wyniku tych prac kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowanego IP). Koniecznym jest także zaprowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, pozwalającej skalkulować dochód podlegający opodatkowaniu 5% stawką (kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP).
Jakie warunki należy spełnić?
Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której realizowane są prace badawcze lub rozwojowe. Kolejnym wymogiem jest wytworzenie lub ulepszenie/rozwinięcie w wyniku tych prac kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowanego IP). Koniecznym jest także zaprowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, pozwalającej skalkulować dochód podlegający opodatkowaniu 5% stawką (kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP).
Co oferujemy?

Analizę potencjału do skorzystania z ulgi.

Pomoc w opracowaniu stosownej dokumentacji dla celów dowodowych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, zabezpieczających pozycję podatnika w toku ewentualnej kontroli.

Przygotowywanie ewidencji i deklaracji uwzględniających ulgę IP Box.

Reprezentację w toku czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy.

Kompleksowe wdrożenia – aż do uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy Klienta.

Analizę potencjału do skorzystania z ulgi.

Pomoc w opracowaniu stosownej dokumentacji dla celów dowodowych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, zabezpieczających pozycję podatnika w toku ewentualnej kontroli.

Przygotowywanie ewidencji i deklaracji uwzględniających ulgę IP Box.

Reprezentację w toku czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy.

Kompleksowe wdrożenia – aż do uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy Klienta.

Odliczaj koszty
dwukrotnie
dzięki uldze B+R

Jak to działa?
Ulga pozwala odliczyć - od wykazanego w zeznaniu rocznym dochodu - koszty, które zostały już zaksięgowane w trakcie roku i dotyczą prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R). 
Nie musisz budować statku kosmicznego. Wystarczy, że pracujesz nad produktami lub usługami niedostępnymi do tej pory w ofercie firmy bądź ulepszasz dotychczasowe rozwiązania. W rozliczeniu podatkowym poniesione wydatki uwzględnisz dwu, a nawet trzykrotnie.
Najczęstsze pytania
Kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź
Jak rozumieć pojęcie działalności badawczo-rozwojowej dla celów podatkowych?

Definicja jest szeroka i działalność badawczo-rozwojowa niekoniecznie musi polegać na prowadzeniu badań naukowych. Do skorzystania z ulgi B+R wystarczającym jest zwiększanie zasobów wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, usług. Przedsiębiorca powinien wdrażać innowacje. Bez znaczenia pozostaje stopień nowatorstwa w skali światowej, czy krajowej. Istotne jest, aby opracowywane rozwiązania odbiegały od funkcjonujących do tej pory w ramach przedsiębiorstwa podatnika.

Jak rozumieć pojęcie działalności badawczo-rozwojowej dla celów podatkowych?

Definicja jest szeroka i działalność badawczo-rozwojowa niekoniecznie musi polegać na prowadzeniu badań naukowych. Do skorzystania z ulgi B+R wystarczającym jest zwiększanie zasobów wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, usług. Przedsiębiorca powinien wdrażać innowacje. Bez znaczenia pozostaje stopień nowatorstwa w skali światowej, czy krajowej. Istotne jest, aby opracowywane rozwiązania odbiegały od funkcjonujących do tej pory w ramach przedsiębiorstwa podatnika.

Co oferujemy?

Pomoc w zidentyfikowaniu przejawów działalności badawczej lub rozwojowej w przedsiębiorstwie.

Wsparcie w określeniu kosztów kwalifikowanych i zmaksymalizowaniu wartości podlegającej odliczeniu.

Tworzenie dokumentacji projektowej dla celów dowodowych.

Reprezentację w toku czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy.

Kompleksowe wdrożenia – aż do uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy Klienta.

Obniż koszty
zatrudnienia
wypłacając
honorarium
autorskie

Jak to działa?
Podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika obliczany jest po odjęciu od pensji brutto m.in. kosztów uzyskania przychodu, wynoszących w większości przypadków zaledwie 250 zł miesięcznie. Wobec kreatywnych twórców, których wynagrodzenie uwzględnia honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę, koszty uzyskania przychodu mogą zostać podwyższone do 50% wartości tego honorarium (stąd preferencja zwana jest w skrócie: 50% KUP).
Tym samym, pracodawca odprowadza mniejszą zaliczkę na podatek, a pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto. Wynika to ze zmniejszenia podstawy opodatkowania o podwyższone koszty uzyskania przychodu, które mogą sięgnąć nawet 120.000 zł rocznie.  
Najczęstsze pytania
Kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź
Czy podwyższone koszty autorskie można stosować tylko wobec zatrudnionych na umowę o pracę?

Nie, 50% koszty uzyskania przychodu dostępne są również dla twórców współpracujących w ramach umów o dzieło i zlecenia.

Czy podwyższone koszty autorskie można stosować tylko wobec zatrudnionych na umowę o pracę?

Nie, 50% koszty uzyskania przychodu dostępne są również dla twórców współpracujących w ramach umów o dzieło i zlecenia.

Co oferujemy?

Sporządzanie i opiniowanie umów na potrzeby zastosowania 50% KUP

Opracowanie wewnętrznych procedur rejestrowania utworów pracowniczych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, zabezpieczających pracodawcę - płatnika podatku i pracowników.

Reprezentację w toku kontroli prowadzonych przez organ podatkowy.

IP Box dla programisty

Odliczaj koszty
dwukrotnie
dzięki uldze B+R

Sposób na obniżenie podatków w niemal każdej firmie opracowującej nowe produkty, usługi, czy procesy. 

Ulga pozwala odliczyć - od wykazanego w zeznaniu rocznym dochodu - koszty, które zostały już zaksięgowane w trakcie roku i dotyczą prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R). 
Nie musisz budować statku kosmicznego. Wystarczy, że pracujesz nad produktami lub usługami niedostępnymi do tej pory w ofercie firmy bądź ulepszasz dotychczasowe rozwiązania. W rozliczeniu podatkowym poniesione wydatki uwzględnisz dwu, a nawet trzykrotnie

Kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź
Jak rozumieć pojęcie działalności badawczo-rozwojowej dla celów podatkowych?

Definicja jest szeroka i działalność badawczo-rozwojowa niekoniecznie musi polegać na prowadzeniu badań naukowych. Do skorzystania z ulgi B+R wystarczającym jest zwiększanie zasobów wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, usług. Przedsiębiorca powinien wdrażać innowacje. Bez znaczenia pozostaje stopień nowatorstwa w skali światowej, czy krajowej. Istotne jest, aby opracowywane rozwiązania odbiegały od funkcjonujących do tej pory w ramach przedsiębiorstwa podatnika.

Jak rozumieć pojęcie działalności badawczo-rozwojowej dla celów podatkowych?

Definicja jest szeroka i działalność badawczo-rozwojowa niekoniecznie musi polegać na prowadzeniu badań naukowych. Do skorzystania z ulgi B+R wystarczającym jest zwiększanie zasobów wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, usług. Przedsiębiorca powinien wdrażać innowacje. Bez znaczenia pozostaje stopień nowatorstwa w skali światowej, czy krajowej. Istotne jest, aby opracowywane rozwiązania odbiegały od funkcjonujących do tej pory w ramach przedsiębiorstwa podatnika.

Pomoc w zidentyfikowaniu przejawów działalności badawczej lub rozwojowej w przedsiębiorstwie.

Wsparcie w określeniu kosztów kwalifikowanych i zmaksymalizowaniu wartości podlegającej odliczeniu.

Tworzenie dokumentacji projektowej dla celów dowodowych.

Reprezentację w toku czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy.

Kompleksowe wdrożenia – aż do uzyskania zwrotu podatku na rachunek bankowy Klienta.

Obniż koszty zatrudnienia
wypłacając
honorarium autorskie

Preferencyjne opodatkowanie wynagrodzeń:
 • programistów
 • architektów i inżynierów
 • grafików
 • copywriterów
 • UX Designerów, webmasterów
 • ...i wielu innych twórców
IP Box dla programisty

Podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika obliczany jest po odjęciu od pensji brutto m.in. kosztów uzyskania przychodu, wynoszących 250 zł miesięcznie. Wobec kreatywnych twórców, których wynagrodzenie uwzględnia honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę, koszty uzyskania przychodu mogą zostać podwyższone do 50% wartości tego honorarium (stąd preferencja zwana jest w skrócie: 50% KUP).
Tym samym, pracodawca odprowadza mniejszą zaliczkę na podatek, a pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto. Wynika to ze zmniejszenia podstawy opodatkowania o podwyższone koszty uzyskania przychodu, które mogą sięgnąć nawet 120.000 zł rocznie.

Kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź
Czy podwyższone koszty autorskie można stosować tylko wobec zatrudnionych na umowę o pracę?

Nie, 50% koszty uzyskania przychodu dostępne są również dla twórców współpracujących w ramach umów o dzieło i zlecenia.

Czy podwyższone koszty autorskie można stosować tylko wobec zatrudnionych na umowę o pracę?

Nie, 50% koszty uzyskania przychodu dostępne są również dla twórców współpracujących w ramach umów o dzieło i zlecenia.

Sporządzanie i opiniowanie umów na potrzeby zastosowania 50% KUP

Opracowanie wewnętrznych procedur rejestrowania utworów pracowniczych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, zabezpieczających pracodawcę - płatnika podatku i pracowników.

Reprezentację w toku kontroli prowadzonych przez organ podatkowy.

NIE WIESZ
JAK
SKORZYSTAĆ
Z ULG
PODATKOWYCH?

ZAPRASZAM
DO WSPÓŁPRACY!

NIE WIESZ
JAK SKORZYSTAĆ
Z ULG PODATKOWYCH?

ZAPRASZAM
DO
WSPÓŁPRACY!

Jestem prawnikiem i doradcą podatkowym. Prowadzę kancelarię MyAdvice, świadczącą szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług prawnych, podatkowych oraz księgowych. Istotny obszar praktyki kancelarii stanowi doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów z branży nowych technologii i IT.

Pomagamy firmom, nawet tym na pozór mającym niewiele wspólnego z działalnością badawczo-rozwojową odnaleźć przejawy aktywności preferowanej przez ustawodawcę i spełnić wymagania określone w przepisach. Począwszy od 2016 roku wdrożyliśmy z sukcesem ulgę B+R w kilkudziesięciu firmach różnej wielkości i z różnych sektorów.

Jesteśmy prekursorami idei zastosowania ulgi IP Box u programistów. Jak wynika z naszych doświadczeń, 5-proc. stawkę opodatkowania może zastosować niemal każdy podmiot tworzący oprogramowanie, w tym również samozatrudniony programista, pracujący tylko nad fragmentem kodu większego projektu.

Opracowujemy strategie oparte na synergii ulg B+R oraz IP Box z preferencją 50-proc. kosztów autorskich, dzięki którym nasi Klienci generują oszczędności podatkowe liczone w milionach. Jednocześnie wciąż bacznie obserwujemy aktualną linię interpretacyjną oraz praktykę organów skarbowych, zapewniając bezpieczeństwo podatkowe firm korzystających z proponowanych przez nas rozwiązań.  

PAWEŁ ANUSZCZYK

DORADCA PODATKOWY

Jestem prawnikiem, prowadzę kancelarię MyAdvice, świadczącą szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług prawnych, podatkowych oraz księgowych. Istotny obszar praktyki kancelarii stanowi doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów z branży nowych technologii i IT.

Pomagamy firmom, nawet tym na pozór mającym niewiele wspólnego z działalnością badawczo-rozwojową odnaleźć przejawy aktywności preferowanej przez ustawodawcę i spełnić wymagania określone w przepisach. Począwszy od 2016 roku wdrożyliśmy z sukcesem ulgę B+R w kilkudziesięciu firmach różnej wielkości i z różnych sektorów.

Jesteśmy prekursorami idei zastosowania ulgi IP Box u programistów. Jak wynika z naszych doświadczeń, 5-proc. stawkę opodatkowania może zastosować niemal każdy podmiot tworzący oprogramowanie, w tym również samozatrudniony programista, pracujący tylko nad fragmentem kodu większego projektu.

Opracowujemy strategie oparte na synergii ulg B+R oraz IP Box z preferencją 50-proc. kosztów autorskich, dzięki którym nasi Klienci generują oszczędności podatkowe liczone w milionach. Jednocześnie wciąż bacznie obserwujemy aktualną linię interpretacyjną oraz praktykę organów skarbowych, zapewniając bezpieczeństwo podatkowe firm korzystających z proponowanych przez nas rozwiązań.