Kluczowy element
układanki.

Kluczowy element
układanki.

Przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi IP Box nie dają podatnikom pola manewru. Prowadzenie ewidencji w sposób umożliwiający m.in. przypisanie do każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przychodów i odpowiadających im kosztów jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencyjnej 5-proc. stawki opodatkowania. Ponadto, ewidencja musi pozwalać na ustalenie odpowiednich kategorii wydatków uwzględnianych przy obliczaniu wskaźnika nexus.

Należy się spodziewać, że organy podatkowe będą w toku prowadzonych czynności sprawdzających skrupulatnie weryfikować, czy podatnik wypełnił wszystkie obowiązki ewidencyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i ich księgowych oferujemy:

Kompleksowe wsparcie w prowadzeniu ewidencji na potrzeby IP Box (zarówno odrębnej obok KPiR, jak i w ramach ksiąg handlowych).

Audyt zaprowadzonej ewidencji, zakończony raportem wskazującym czy i w jakich obszarach wykryto nieprawidłowości.

Przygotowywanie zeznań rocznych wraz z załącznikami PIT/IP lub CIT/IP.

Sprawdź, czy prawidłowo prowadzisz ewidencję IP Box

W czym jeszcze możemy pomóc?