Jesteś programistą i planujesz skorzystać z ulgi IP Box?
Dobrze trafiłeś.

CHCESZ POZNAĆ OFERTĘ?

SCROLL DOWN

SZUKASZ INFORMACJI NA TEMAT IP BOX?

Jesteś programistą i planujesz skorzystać z ulgi IP Box?
Dobrze trafiłeś.

IP BOX doradca podatkowy programistów

IP BOX BEZ KOLORYZOWANIA

Nie jesteśmy kolejną firmą doradczą, która uzyskała 2000+ pozytywnych interpretacji. Za sukces uważamy zwrot podatku, którego urząd skarbowy nie odbierze w ciągu kolejnych 5 lat.

Ofertę kierujemy do programistów, którzy ponad statystyki marketingowe cenią sobie rzetelną ocenę potencjału do zastosowania ulgi IP Box i oczekują realnego zabezpieczenia na wypadek kontroli podatkowej.

WDROŻENIE IP BOX DLA PROGRAMISTY B2B

WDROŻENIE IP BOX DLA PROGRAMISTY B2B

This image for Image Layouts addon

01. ANALIZA SYTUACJI

Konsultacje w formie zdalnej

  • Weryfikacja treści kontraktu i faktycznych okoliczności jego wykonywania
  • Ocena potencjału wdrożenia ulgi IP Box
  • Identyfikacja ryzyka podatkowego i wskazanie metod jego ograniczenia
  • Omówienie obowiązków ewidencyjnych
  • Udzielenie wyjaśnień w wątpliwych dla Klienta kwestiach związanych z IP Box
This image for Image Layouts addon

02. ZABEZPIECZENIE NA OKOLICZNOŚĆ PRZYSZŁEJ KONTROLI PODATKOWEJ

Opracowanie obiektywnego materiału dowodowego

Mając pełny obraz sytuacji Klienta, proponujemy:

  • dokonanie stosownych modyfikacji kontraktu i modelu współpracy;
  • opracowanie procedur w zakresie identyfikacji kwalifikowanych IP oraz ustalania dochodu z ich komercjalizacji;
  • przygotowanie dokumentacji „defense file” (selekcja materiałów stanowiących plik obronny w czasie kontroli podatkowej) w postaci np. technicznego opisu projektu B+R, protokołów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania.

We wszystkich działaniach, które wymagają podjęcia negocjacji z Kontrahentem, oferujemy pełne wsparcie, a na życzenie Klienta – czynny udział w ich toku. 

This image for Image Layouts addon

03. INTERPETACJA INDYWIDUALNA

Sporządzenie wniosku i poprowadzenie postępowania przed KIS

Wskazujemy, jakie kwestie wymagają rozstrzygnięcia w drodze interpretacji indywidualnej, opracowujemy wniosek i reprezentujemy Klienta w toku postępowania przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). W razie wezwania do uzupełnienia wniosku poprzez udzielenie odpowiedzi na wskazane przez organ pytania, nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli Dyrektor KIS odmówi rozpatrzenia wniosku lub rozstrzygnięcie nie będzie satysfakcjonujące, poprowadzimy sprawę przed sądem administracyjnym.
This image for Image Layouts addon

04. ROZLICZENIE ULGI

Przygotowanie ewidencji i zeznania rocznego

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak prowadzić obligatoryjną ewidencję dla celów IP Box. Uwzględniając specyfikę działalności Klienta zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie selekcji kosztów wskaźnika nexus;
  • wsparcie przy wykorzystaniu metod weryfikacji cen transferowych przy ustalania kwalifikowanego dochodu (gdy jest to konieczne).

Opcjonalnie oferujemy opracowanie całej ewidencji za dany okres i przygotowanie zeznania rocznego wraz z załącznikiem PIT/IP, uwzględniającym ulgę IP Box.

This image for Image Layouts addon

05. OBSŁUGA KONTROLI

Doradca podatkowy jako pełnomocnik

Szybka reakcja na ewentualne zarzuty i stwierdzone przez urząd skarbowy nieprawidłowości w rozliczeniu ulgi IP Box wymaga udziału profesjonalnego pełnomocnika. Doradca podatkowy może reprezentować Klienta w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, jak również w dalszych fazach ewentualnego postępowania, w tym przed sądami administracyjnymi.