Proces kompleksowego wdrożenia IP Box u programisty b2b

I ETAP - Analiza sytuacji

Warsztat w formie zdalnych konsultacji

  • Weryfikacja treści kontraktu i faktycznych okoliczności jego wykonywania
  • Ocena potencjału wdrożenia ulgi IP Box
  • Identyfikacja ryzyka podatkowego i wskazanie metod jego ograniczenia
  • Omówienie obowiązków ewidencyjnych
  • Udzielenie wyjaśnień w wątpliwych dla Klienta kwestiach związanych z IP Box

I ETAP - Analiza sytuacji

II ETAP - Przygotowanie do wdrożenia

Zabezpieczenie pozycji podatkowej

Mając pełny obraz sytuacji Klienta, proponujemy:

  • dokonanie stosownych modyfikacji kontraktu i modelu współpracy;
  • opracowanie procedur w zakresie identyfikacji kwalifikowanych IP oraz ustalania dochodu z ich komercjalizacji;
  • przygotowanie dokumentacji „defense file” (selekcja materiałów stanowiących plik obronny w czasie kontroli podatkowej).

We wszystkich działaniach, które wymagają podjęcia negocjacji z Kontrahentem, oferujemy pełne wsparcie, a na życzenie Klienta – czynny udział w ich toku.  

III ETAP - Uzyskanie interpretacji

Postępowanie interpretacyjne

Sporządzamy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i reprezentujemy Klienta w toku postępowania przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). W razie wezwania do uzupełnienia wniosku poprzez udzielenie odpowiedzi na wskazane przez organ pytania, nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli Dyrektor KIS odmówi rozpatrzenia wniosku lub rozstrzygnięcie nie będzie satysfakcjonujące, poprowadzimy sprawę przed sądem administracyjnym.

III ETAP - Uzyskanie interpretacji

IV ETAP - Rozliczenie ulgi

Przygotowanie ewidencji i zeznania rocznego

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak prowadzić obligatoryjną ewidencję dla celów IP Box. Uwzględniając specyfikę działalności Klienta zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie selekcji kosztów wskaźnika nexus;
  • wsparcie przy wykorzystaniu metod weryfikacji cen transferowych przy ustalania kwalifikowanego dochodu (gdy jest to konieczne).

Opcjonalnie oferujemy opracowanie całej ewidencji za dany okres i przygotowanie zeznania rocznego wraz z załącznikiem PIT/IP, uwzględniającym ulgę IP Box.

V ETAP - Obsługa kontroli i postępowań

Wsparcie pełnomocnika procesowego

Szybka reakcja na ewentualne zarzuty i stwierdzone przez urząd skarbowy nieprawidłowości w rozliczeniu ulgi IP Box wymaga udziału profesjonalnego pełnomocnika. Doradca podatkowy może reprezentować Klienta w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, jak również w dalszych fazach ewentualnego postępowania, w tym przed sądami administracyjnymi.

V ETAP - Obsługa kontroli i postępowań