IP Box i programista w zespole

IP Box i programista w zespole

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że kontraktor tworzący oprogramowanie w ramach zespołu nie może skorzystać z ulgi IP Box. Zamieszanie wywołała interpretacja indywidualna wydana na wniosek programisty, który opisał efekty swojej pracy nie jako programy komputerowe, ale pewne wycinki aplikacji, nad którą pracuje większa grupa osób. Każdy specjalista wykonuje swoje zadania na zlecenie tej samej spółki technologicznej, koordynującej projekt. To dość częsta sytuacja. Dlaczego tym razem fiskus odmówił prawa do ulgi IP Box? Czy przychylne do tej pory dla programistów stanowisko może ulec zmianie w kolejnych latach?

IP Box w pigułce, wszystko co musi wiedzieć programista.

IP Box w pigułce. Wszystko, co musi wiedzieć samozatrudniony programista.

Z początkiem 2019 roku do polskiego systemu podatkowego wprowadzono ulgę IP Box, nazywaną równie często ulgą IT Box. Ten żartobliwy przydomek zyskała sobie ze względu na fakt, iż cieszy się zainteresowaniem głównie wśród programistów. Od czasu wejścia w życie przepisów statuujących ulgę zdążyło już powstać wiele mitów na jej temat, a w dyskusjach branżowych wciąż przewija się pytanie, czy samozatrudniony programista może skorzystać z IP Box. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej preferencji podatkowej i bogatsi o kilkuletnie doświadczenia, rozłóżmy IP Box na czynniki pierwsze.

Indywidualna interpretacja podatkowa w sprawie IP Box

Indywidualna interpretacja podatkowa dla programisty zamierzającego skorzystać z ulgi IP Box.

W środowisku programistów utarło się przekonanie, że interpretacja indywidualna w zakresie IP Box jest swego rodzaju decyzją, przyznającą prawo do opodatkowania swobodnie ustalonej, wręcz nieograniczonej wielkości dochodu 5-proc. stawką opodatkowania. Nic bardziej mylnego. Z tego artykułu dowiesz się, czym właściwie jest indywidualna interpretacja podatkowa, czy jest konieczna do rozliczenia ulgi i jak powinien zostać opracowany wniosek o jej wydanie, żeby spełniła swoją rolę. Opisano także procedurę postępowania przed KIS.

IP Box po terminie

Najbardziej absurdalne koszty działalności B+R, czyli wskaźnik nexus u programistów na JDG.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że prowadzona przez wielu specjalistów IT praca koncepcyjna, wymagająca ciągłego podnoszenia kwalifikacji, myślenia algorytmicznego i stosowania nowych technologii wpisuje się w ramy definicyjne działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Jednak przedsiębiorcy wytwarzający oprogramowanie własnymi siłami intelektualnymi, pracujący na kontraktach b2b, zwykle nie ponoszą szczególnie dużo kosztów. Według Dyrektora KIS, podatnikowi, który nie poczynił żadnych wydatków ściśle związanych z prowadzoną działalnością B+R, prawo do ulgi IP Box nie przysługuje. W efekcie, programiści głowią się, w jaki sposób zakwalifikować każdy okazjonalnie poniesiony koszt firmowy pod wskaźnik nexus. Wśród hitów można odnaleźć deskorolkę. Jakich jeszcze nakładów wymaga przeprowadzenie innowacyjnych projektów? Poznaj 10 najoryginalniejszych propozycji.

IP Box po terminie

Czas pracy twórczej nie jest wyznacznikiem przychodu z kwalifikowanego IP

Programiści rozważający skorzystanie z ulgi IP Box rzadko kiedy mają możliwość precyzyjnego ustalenia przychodu z kwalifikowanego IP. Wynika to z faktu, iż większość kontraktów nie reguluje w żaden sposób mechanizmu wyliczenia wysokości honorarium za przeniesienie na zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do utworów – programów komputerowych powstałych na skutek działalności twórczej. Utarła się praktyka, według której przychód z kwalifikowanego IP kalkulowany jest jako iloczyn przepracowanych jednostek czasowych przy tworzeniu danego programu i stawki wynagrodzenia za tę jednostkę czasu.

IP Box po terminie

Kontrola IP Box - jak się przygotować?

Ulga IP Box obowiązuje w polskim systemie podatkowym już ponad dwa lata. Pierwsi beneficjenci uzyskali zwroty podatku dosyć szybko. Czynności sprawdzające, jeśli w ogóle były prowadzone, ograniczały się do zweryfikowania treści umów z kontrahentami oraz tego, czy podatnik prowadzi odrębną ewidencję IP Box i czy ewidencja ta spełnia wszystkie wymogi formalne. Sami urzędnicy zdawali się być zaskoczeni nowymi przepisami. Dzisiaj sytuacja powoli się odwraca.

NAJNOWSZE WPISY:

POWERED BY
MyAdvice kancelaria podatkowa
DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI
Grupa dyskusyjna IP Box
na Facebook'u
Image