IP Box po terminie

Najbardziej absurdalne koszty działalności B+R, czyli wskaźnik nexus u programistów na JDG.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że prowadzona przez wielu specjalistów IT praca koncepcyjna, wymagająca ciągłego podnoszenia kwalifikacji, myślenia algorytmicznego i stosowania nowych technologii wpisuje się w ramy definicyjne działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Jednak przedsiębiorcy wytwarzający oprogramowanie własnymi siłami intelektualnymi, pracujący na kontraktach b2b, zwykle nie ponoszą szczególnie dużo kosztów. Według Dyrektora KIS, podatnikowi, który nie poczynił żadnych wydatków ściśle związanych z prowadzoną działalnością B+R, prawo do ulgi IP Box nie przysługuje. W efekcie, programiści głowią się, w jaki sposób zakwalifikować każdy okazjonalnie poniesiony koszt firmowy pod wskaźnik nexus. Wśród hitów można odnaleźć deskorolkę. Jakich jeszcze nakładów wymaga przeprowadzenie innowacyjnych projektów? Poznaj 10 najoryginalniejszych propozycji.

IP Box po terminie

Czas pracy twórczej nie jest wyznacznikiem przychodu z kwalifikowanego IP

Programiści rozważający skorzystanie z ulgi IP Box rzadko kiedy mają możliwość precyzyjnego ustalenia przychodu z kwalifikowanego IP. Wynika to z faktu, iż większość kontraktów nie reguluje w żaden sposób mechanizmu wyliczenia wysokości honorarium za przeniesienie na zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do utworów – programów komputerowych powstałych na skutek działalności twórczej. Utarła się praktyka, według której przychód z kwalifikowanego IP kalkulowany jest jako iloczyn przepracowanych jednostek czasowych przy tworzeniu danego programu i stawki wynagrodzenia za tę jednostkę czasu.

IP Box po terminie

Kontrola IP Box - jak się przygotować?

Ulga IP Box obowiązuje w polskim systemie podatkowym już ponad dwa lata. Pierwsi beneficjenci uzyskali zwroty podatku dosyć szybko. Czynności sprawdzające, jeśli w ogóle były prowadzone, ograniczały się do zweryfikowania treści umów z kontrahentami oraz tego, czy podatnik prowadzi odrębną ewidencję IP Box i czy ewidencja ta spełnia wszystkie wymogi formalne. Sami urzędnicy zdawali się być zaskoczeni nowymi przepisami. Dzisiaj sytuacja powoli się odwraca.

IP Box po terminie

Czy IP Box można rozliczyć po upływie terminu złożenia rocznego zeznania?

Rok 2020 dla podatników rozliczających ulgę IP Box jest wyjątkowy. W tym roku po raz pierwszy pojawia się możliwość „skonsumowania” ulgi, czyli wykazania w zeznaniu rocznym dochodu osiągniętego w roku 2019 z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Czy podatnik, który nie rozliczy ulgi w terminie złożenia rocznego PIT-a definitywnie straci szansę na skorzystanie z omawianej preferencji?

IP Box po terminie

Jak mądrze wdrażać IP Box w działalności programisty?

Planowanie rozliczenia ulgi IP Box na podstawie samej „pozytywnej” interpretacji, w oderwaniu od analizy faktycznych warunków współpracy z kontrahentami, procesu fakturowania i rzetelnego ustalenia tego, jakie efekty pracy twórczej stanowią odrębne kwalifikowane IP oraz jakie wartości przychodów i kosztów do nich alokować, to prosta droga do kłopotów.

Składki ZUS nexus

Składki ZUS do uwzględnienia we wskaźniku nexus

Ministerstwo Finansów potwierdza, że wydatki poniesione na regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne można uznać za koszty bezpośrednio związane z tworzeniem programu komputerowego. Dla sporej części samozatrudnionych programistów może to być ratunkiem na odnalezienie jakichkolwiek kosztów do uwzględnienia przy obliczaniu wskaźnika nexus.

POWERED BY
MyAdvice kancelaria podatkowa
DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI
Grupa dyskusyjna IP Box
na Facebook'u
Image