Rzetelne
źródła informacji
o IP Box

30-09-2019
Image

IP Box, czyli 5% PIT dla programisty

Szerokie opracowanie, pierwsza obowiązkowa lektura dla każdego programisty zainteresowanego zmniejszeniem zobowiązań podatkowych.

Autor: Paweł Anuszczyk

21-10-2019
Image

IP Box. Problem z ustalaniem kosztów pośrednich

W artykule omówiono problem z przypisaniem kosztów niezwiązanych ściśle z tworzeniem kwalifikowanego IP.

Autor: Paweł Anuszczyk

8-05-2020
Image

IP Box u programisty na samozatrudnieniu

Autor rozważa możliwość zastosowania 5% stawki PIT u programistów zatrudnionych w oparciu o kontrakty B2B. Analiza koncentruje się na wdrożeniu IP Box u tych specjalistów IT, którzy nie tworzą całej aplikacji samodzielnie i od podstaw, ale pracują w ramach zespołu modyfikującego i rozbudowującego na bieżąco kod systemu należącego do klienta.

Autor: Paweł Anuszczyk

24-04-2020
Image

Ewidencja IP Box u programisty

Jak prowadzić dodatkową, obligatoryjną ewidencję na potrzeby rozliczenia ulgi IP Box?

Autor: Paweł Anuszczyk

23-03-2021
Image

IP Box u programisty. Problem z określeniem źródła dochodu.

Przychód ze sprzedaży kwalifikowanego IP czy kwalifikowane IP wliczone w cenę usługi?

Autor: Paweł Anuszczyk