Rozwiejemy Twoje wątpliwości,
wskażemy optymalne
rozwiązania.

Rozwiejemy Twoje wątpliwości,
wskażemy optymalne
rozwiązania.

Skonsultuj z nami dowolną kwestię związaną z IP Box. Niezależnie od tego, czy jesteś CEO spółki gamingowej, czy samozatrudnionym programistą, z równym zaangażowaniem rozpatrzymy Twoją sprawę. W szczególności oferujemy:

Analizy zawieranych kontraktów pod kątem możliwości skorzystania z IP Box, w tym również wskazujemy, jakich modyfikacji należałoby w nich dokonać.

Weryfikację, czy proces twórczy spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Pomoc w dokonaniu oceny, czy Twój produkt informatyczny może być zakwalifikowany jako program komputerowy podlegający ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Objaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej i pozaksięgowej.

Eksperckie doradztwo przy opracowywaniu struktur optymalizacji podatkowej w firmach IT.

Umów się na konsultacje on-line lub zarezerwuj dogodny termin spotkania w naszej kancelarii w centrum Łodzi

W czym jeszcze możemy pomóc?